Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

Lekcja historii - czasy PRL-u

Kategoria:
W dniu 25 marca na lekcji historii uczniowie klasy 8a i 8b przenieśli się do czasów PRL-u. Nasi uczniowie wykonali plakaty pt. "Życie codzienne w PRL-u", gdzie zobrazowali jak wyglądało życie w tych czasach. Odbył się również pokaz mody, gdzie uczniowie zaprezentowali, jak ubierano się w tamtych czasach. Powstało również "Muzeum PRL-u" ósmoklasiści przynieśli wiele rzeczy nawiązujących do tamtych lat. Podczas wykonywania wszystkich zadań przygrywała nam muzyka z tamtego okresu. Zaangażowanie uczniów było ogromne.
 

Uczniowie klasy 8a w strojach z czasów PRL-u Uczniowie klasy 8b w strojach z czasów PRL-u

 

Pierwszy Dzień Wiosny w Naszej Szkole!

Kategoria:
 
 
Dzieci z klas młodszych topiące Marzanne nad rzeką. uczniowie z klasy 8 z oryginalnymi pojemnikami zamiast plecaków
 
Uczniowie Naszej szkoły pożegnali zimę i przywitali wiosnę.Czekali na ten dzień z niecierpliwością, bo wiedzą, że Pierwszy Dzień Wiosny obchodzi się w niecodzienny sposób. Tego dnia każda klasa zaangażowała się w pełni. Uczniowie z poszczególnych klas ubrani byli w przydzielone wcześniej kolory - korytarze były barwne i pstrokate. Uczniowie z młodszych klas zachwycili nas także wiosennymi nakryciami głowy. Przedszkolaki zaprezentowały swoim nieco starszym kolegom wiosenną improwizację ruchową - wyrosną z nich świetni tancerze. Punktem kulminacyjnym wiosennego święta było topienie Marzanny . W kolorowym korowodzie z Marzanną dzieci wyruszyły nad rzekę, by pożegnać zimę i przywitać wiosnę.
Dzisiejszy dzień był w naszej szkole również dniem bez plecaka. Na czym to polega? Chodzi o to, żeby zamiast standardowego szkolnego, często nudnego, banalnego i niewyróżniającego się plecaka, przynieść swoje rzeczy w jakimś oryginalnym pojemniku. Słowo pojemnik jest tu jednak dość szeroko rozumiane bo jak widać na zdjęciach, pomysły młodzieży nie mieszczą się w kategoriach zwykłej ludzkiej kreatywności.
 

Dzień kobiet

Kategoria:

"Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów."

dziewczynki z klasy 3 z dyplomami i kwiatkami dziewczynki z klasy 2 w ramce z napisem Dzień Kobiet  dziewczynki z klasy 1 w koronach z dyplomami

 

Spełnienia wszystkich marzeń ,

zadowolenia z siebie, radości życiowej.

I aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet

Życzymy Wam wspaniałe, niepowtarzalne Panie.


Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Kategoria:

1920x810

Materiał przygotowany dla rodziców uczniów przybywających z Ukrainy zawiera informację o dokumentach, jakie są wymagane, aby zapisać dziecko do szkoły. Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, potrzebny jest kontakt z urzędem gminy.  Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym. 

Materiały

Informacja​_dla​_rodziców​_dzieci​_przybywających​_z​_Ukrainy​_-​_wersja​_w​_języku​_ukraińskim.pdf 0.20MB

Informacja​_dla​_rodziców​_dzieci​_przybywających​_z​_Ukrainy​_-​_wersja​_w​_języku​_polskim.pdf 0.23MB

ZAJĘCIA DODATKOWE

KULTURA OSOBISTA

JĘZYKI OBCE