Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

Wolontariat

Szkolny Klub Wolontariatu 2022/2023

 

Celem SKW jest:

- Zapoznanie młodzieży z ideą klubu oraz jego propagowanie.

- Przedstawienie potrzeby podejmowania różnorodnych inicjatyw i działań na rzecz innych.

- Aktywizowanie dzieci w celu podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego.

- Zaszczepienie wśród uczniów idei pomagania słabszym.

- Kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na inne kultury.

- Ukazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne.

- Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa wydarzeniach społeczno- kulturalnych, kultywowanie tradycji lokalnych, szkolnych.

 

Główne zadania SKW:

- udział w akcjach charytatywnych wspierających instytucję, fundację, stowarzyszenia i osoby prywatne,

- wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze pomocowym,

-wykorzystanie umiejętności i zapału młodzieży w pracy na rzecz szkoły a także środowiska lokalnego.

 

Członkowie Wolontariatu:

 • Oliwia Kowalczyk, kl. VI
 • Anna Świetlak, kl. VI
 • Michał Chowaniak, kl. VIII
 • Maciej Dziurczak, kl. VIII
 • Patrycja Gwiżdź, kl. VIII
 • Paweł Gołąb, kl. VIII
 • Justyna Hulbój, kl. VIII
 • Karolina Kott, kl. VIII
 • Bartłomiej Kowalczyk, kl. VIII
 • Karolina Kowalczyk, kl. VIII
 • Magdalena Kowalczyk, kl. VIII
 • Amelia Łazarz, kl. VIII
 • Emilia Misiniec, kl. VIII
 • Ewelina Pacholska, kl. VIII
 • Patryk Reif, kl. VIII
 • Julia Rzeszótko, kl. VIII
 • Maciej Sikora, kl. VIII
 • Patrycja Sowińska, kl. VIII
 • Julita Symala, kl. VIII
 • Mariola Symala, kl. VIII
 • Krystian Symala, kl. VIII
 • Klaudia Syrek, kl. VIII

 

Opiekunowie SKW:

Koordynator:  mgr Marzena Jabłońska (nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie).

Opiekun: mgr Halina Sikora (nauczyciel matematyki, chemii, przyrody).