Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW 2022/2023:

 

  • pani Izabela Hampel - przewodnicząca
  • pani Karolina Reif - zastępca przewodniczącego
  • pani Agnieszka Świetlak - skarbnik
  • pani Teresa Stec-Sala - protokolant