Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

Laboratoria Przyszłości w Roku Szkolnym 2023/2024

WRZESIEŃ 2023

W ramach programu ,,Laboratoria przyszłości" uczniowie biorący udział w Uroczystym Rozpoczęciu Roku Szkolnego 2023/2024 podczas przedstawienia wykorzystywali mikrofony. Sprzęt zakupiony w ramach programu pozwolił na profesjonalne nagłośnienie uroczystości. Wykorzystano również aparat, którym uwieczniono te uroczyste chwile. 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023 2024

 

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

Laboratoria przyszłości

 

PAŹDZIERNIK 2023

Od września 2023 r. na zajęciach rozwijających kreatywność z Robotyki w szkole wykorzystywane są zestawy LEGO Education SPIKE, które zostały pozyskane w ramach Projektu Laboratoria Przyszłości. Budowanie i programowanie robotów
pozwala ćwiczyć u uczniów umiejętność rozwiązywania problemów, rozwija wytrwałość i ich samodzielne myślenie. Uczniowie w czasie zajęć odkrywają sposoby porozumiewania się z komputerem, wydawania mu poleceń za pomocą odpowiedniej aplikacji.

 

Laboratoria przyszłości 10.2023 1   Laboratoria przyszłości 10.2023 2

 

Laboratoria przyszłości 10.2023

 

 

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

Laboratoria przyszłości

 

LISTOPAD 2023

Nauka i zabawa - to jest to. Na zajęciach rozwijających uczniowie kl.4 mieli okazję zbudować pojazd przy użyciu zestawu edukacyjnego VEX IQ zakupionego z projektu # Laboratorium Przyszłości.

 

Zajęcia z Laboratorium przyszłości

 

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

Laboratoria przyszłości