Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

Grono Pedagogiczne

wychowawca kl.I           mrg Władysława Skóbel   - edukacja wczesnoszkolna 

wychowawca kl.II -III     mgr Anna Murzyn             - edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl.IV         mgr Marzena Jabłońska   - historia , WOS

wychowawca kl. VI        lic. Danuta Waresiak        - język angielski

wychowawca kl. VII a    mgr Monika Kidoń            - język niemiecki

wychowawca kl. VII b    mgr Halina Korba             - język polski 

wychowawca kl. VIII      mgr Piotr Szymusiak        -  W -F, Doradztwo Zawodowe

Oddział Przedszkolny    mgr Danuta Kowalczyk    - edukacja przedszkolna

                                       mgr Ewa Szperlak           - język polski , logopeda

                                       mgr Anna Zborek             - geografia, przyroda

                                       mgr  Bogusław Kulak       - religia

                                       dr Krystyna Czarnota       - religia

                                       mgr Bogdan Kowalczyk   - technika, WDŻ 

                                       mgr Anna Sikoń- Cupiał   - EDB

                                       mgr Monika Harkabuzik    - informatyka, pedagog

                                       mgr Halina Sikora             - matematyka, chemia

                                       mgr Danuta Fitak              - biologia

                                       mgr Władysława Małysa   - fizyka 

                                       mgr Katarzyna Miąskowska - plastyka, muzyka

                                       mgr Klaudia Kowlaczyk      - zaj.korekcyjno - kompensacyjne