Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

Grono Pedagogiczne

wychowawca kl.I         mgr Władysława Skóbel    - edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl.II         Anna Grobarczyk              - edukacja wczesnoszkolna 

wychowawca kl.III        mgr Iwona Skóbel              - edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl. IV      Karolina Kowalczyk             - język polski

wychowawca kl. V-VI     mgr Piotr Szymusiak         -  W -F   

wychowawca kl. VII       mgr Halina Sikora             -  matematyka, chemia

Oddział Przedszkolny    mgr Danuta Kowalczyk     - edukacja przedszkolna

                                    mgr Marzena Jabłońska        - historia , WOS

                                    mgr Bogdan Kowalczyk         - technika, WDŻ

                                    mgr Monika Harkabuzik         - informatyka

                                    mgr Władysława Małysa        - fizyka 

                                    mgr Katarzyna Miąskowska - plastyka, muzyka

                                    mgr Klaudia Kowlaczyk        - zaj.korekcyjno - kompensacyjne, pedagog

                                    Michał Kowalczyk                 - religia

                                    mgr Monika Kidoń                - język niemiecki

                                    mgr Katarzyna Mikłusiak      - język angielski

                                    mgr Aneta Dworszczak         - geografia, przyroda

                                    mgr. Agata Białoń                 - psycholog

                                    mgr Maria Kulawiak              - doradctwo zawodowe