Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

Grono Pedagogiczne

wychowawca kl.I           Anna Grobarczyk              - edukacja wczesnoszkolna 

wychowawca kl.II           Iwona Skóbel                   - edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl.III          mgr Władysława Skóbel    - edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl.IV-V      mgr Piotr Szymusiak         -  W -F   

wychowawca kl. VI        mgr Halina Sikora             -  matematyka, chemia

wychowawca kl. VIII       Karolina Kowalczyk          - język polski

Oddział Przedszkolny    mgr Danuta Kowalczyk     - edukacja przedszkolna

                                    mgr Marzena Jabłońska    - historia , WOS

                                    mgr Bogdan Kowalczyk     - technika, WDŻ

                                    mgr Monika Harkabuzik     - informatyka

                                    mgr Władysława Małysa    - fizyka 

                                    mgr Katarzyna Miąskowska - plastyka, muzyka

                                    mgr Klaudia Kowlaczyk      - zaj.korekcyjno - kompensacyjne, pedagog

                                    mgr Katrzyna Stopiak        - pedagog specjalny, logopedia

                                    mgr Maria Czarny              - religia

                                    mgr Monika Kidoń              - język niemiecki

                                    mgr Katarzyna Mikłusiak    - język angielski

                                    mgr Aneta Dworszczak       - geografia, przyroda

                                    mgr. Agata Białoń               - psycholog

                                    mgr Maria Kulawiak            - doradctwo zawodowe