Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

Dofinansowanie cz.1

W ramach programu Laboratoria Przyszłości szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 60 000, 00 zł..

Za pierwszą część dofinansowania po otrzymaniu 60% środków, tj. 36 000,00  zł. (tj. 60% przyznanych środków) zakupiono następujący sprzęt:

Drukarkę 3D MakerBot Sketch

Zestaw Mikrokontroler z akcesoriami

Stację Lutowniczą

Aparat Cyfrowy

Statyw z akcesoriami

Oświetlenie do realizacji nagrań

Mikroport z akcesoriami

Mikrofony

Gimbal

Pakiet klocków do nauki programowania VEX IQ

Laptop

Zestaw LEGO Education

Filament do drukarki 3D

Ww. wyposażenie zakupione w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” zostanie wykorzystane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych  w klasach I –VIII, a także podczas uroczystości i imprez organizowanych przez naszą szkołę.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszłości

 

Laboratoria przyszłości