Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

Spotkanie z podopiecznymi Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Barka”

Kategoria:
1 grudnia w naszej szkole odbyło się integracyjne spotkanie z podopiecznymi Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Barka”?? Uczniów klas I –III odwiedziły osoby z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Spotkanie miało na celu uświadomienie uczniom problemów osób niepełnosprawnych, wzajemne zrozumienie i niwelowanie przesądów oraz stereotypów. Dzieci wspólnie uczestniczyły w zabawach ruchowych, a także podjęły się zadania artystycznego malując farbami krajobrazy zimowe. Wszystko uwieńczone zostało wspólnym poczęstunkiem i rozmowami przy stole. ❤️ Wszystkie aktywności podejmowane wspólnie przynoszą wielkie korzyści, dają motywację, radość płynącą z działania i wpływają na poprawę kontaktów społecznych.?
Dziękujemy za mile spędzony dzień i lekcje szacunku i tolerancji OREW Jabłonka❤️

Spotkanie z Barką

 

Żywa lekcja historii

Kategoria:
Dnia 27 listopada br. w naszej szkole odbyła się żywa lekcji historii " Od powstania listopadowego, do odzyskania niepodległości"⚔️w wykonaniu grupy Arkana z Torunia. ?‍♂️?️ Była to niezwykła lekcja historii, dzięki której uczniowie pogłębili wiedzę historyczną, a tym samym dobrze się bawili.??

lelkcja historii

 
 

„Kampania 19 dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży"

Kategoria:
W bieżącym roku szkolnym w listopadzie nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w akcję pn. „Kampania 19 dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży". Głównym celem tej międzynarodowej kampanii jest zwrócenie uwagi na stosowane formy przemocy wobec dzieci oraz uwrażliwienie na sytuacje krzywdzące innych i przeciwdziałanie im. Ważnym elementem „Kampanii 19 dni" były pogadanki profilaktyczne. W klasach odbyły się zajęcia, podczas których uczniowie dowiedzieli się, czym jest przemoc, jakie są formy przemocy, jak reagować na przemoc. Uczniowie wykonali plakaty, które zostały zaprezentowane na szkolnym korytarzu. W poszczególnych klasach zorganizowane były seanse filmowe dotyczące omawianej problematyki.
Na zakończenie kampanii uczniowie ubrali się na pomarańczowo. Tego dnia przeszli krótki test wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy, w szkole były rozdawane pomarańczowe baloniki oraz pomarańczowe cukierki.?
Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy. Bądź uważny, reaguj! Dlatego też kolor ten był znakiem rozpoznawczym akcji i to on symbolizował nam solidarność przeciwko wszechobecnej przemocy w każdej formie. Przypominał nam, że przemoc jest zła i należy się jej przeciwstawiać.
Wszystkim zaangażowanym w „Kampanię 19 dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży" serdecznie dziękujemy!❤️

kampania stop przemocy

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

KULTURA OSOBISTA

JĘZYKI OBCE