Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

Bierzemy udział w projekcie edukacyjnym "Emocja".

Kategoria:

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny EMOCJA – Szkoła Podstawowa nr 19 im.  Ireny Sendlerowej w Kielcach

Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Dlatego uczniowie klas młodszych Naszej szkoły biorą udział w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym " Emocja". Głównym założeniem projektu jest pokazanie uczniom, że emocje, ich wyrażanie oraz nauka języka emocji jest bardzo ważna, gdyż nie tylko pozwala nam zrozumieć samych siebie lecz również drugą osobę. Celem projektu jest rozbudzenie wiary w siebie oraz własne możliwości, a także aktywizacja dzieci na zrozumienie drugiej osoby.

Projekt obejmował będzie pięć spotkań w ciągu roku szkolnego, gdzie ruszymy do krain wartości i emocji. Za każdym razem  skupimy się na nauczaniu jednej wartości i przeniesiemy się do odpowiedniej krainy: 

Moduł 1: Kraina Kreatywność

Moduł 2:Kraina Wyobraźni

Moduł 3: Kraina Mocy Słów

Moduł 4: Kraina Empatii

Moduł 5: Kraina Odwagi.

Koordynatorem projektu jest p.Iwona Skóbel i p. Klaudia Kowalczyk.

Międzynarodowy Dzień Kropki czyli święto odkrywania talentów.

Kategoria:

Międzynarodowy Dzień Kropki to coraz popularniejsze święto kreatywności, odwagi i zabawy. W tym dniu nauczyciele Naszej szkoły zorganizowali dla dzieci klas 1-3 zajęcia, które mają pobudzać ich kreatywność, pomysłowość oraz zachęcać do tworzenia. Dzieci poprzez zabawy odkrywały swoje talenty oraz uczyły się odważnie pokazać je światu. To był dzień pełen wrażeń i świetnej zabawy. Pamiętajmy : Bądźmy kreatywni!

 

Może być zdjęciem przedstawiającym 15 osób, dziecko, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 12 osób, dziecko, ludzie stoją i w budynku

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

 

Uczestniczymy w małopolskim konkursie „ODBLASKOWA SZKOŁA” – XI EDYCJA – 2021 ROK

Kategoria:

W tym roku szkolnym nasi uczniowie biora udział w   w  XI Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”.  Konkurs  daje możliwość wykazania, że  szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Koordynatorem konkursu jest p. Klaudia Kowalczyk.

Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konkursu zostały zamieszczone w regulaminie.

regulamin konkursu xi-edycji-odblaskowa-szkola-

Konkurs -,,Poznajemy nasze lasy i ojczystą przyrodę''

Kategoria:

Zapraszam uczniów klas V-VIII   do udziału w konkursie:

 „Poznajmy nasze lasy i ojczystą przyrodę” 
 
  Celem konkursu jest-
-poszerzenie wiedzy na temat lasów w Polsce, gospodarki leśnej, pracy i roli jaką odgrywają leśnicy, 
-rozbudzenie zainteresowań dotyczących ekologii i zjawisk występujących w przyrodzie,
- zachęcenie dzieci do sięgania po książki i albumy o tematyce przyrodniczej, - propagowanie zamiłowania i szacunku do przyrody oraz wiedzy na temat gospodarki leśnej, 
-poznanie przyrodniczej specyfiki regionu, 
-nauka praktycznego rozpoznawania gatunków flory i fauny na podstawie barwnych ilustracji, okazów zielnikowych i nagrań głosów,
-praktyczne sprawdzenie wiedzy i kształtowanie postaw tzw. „zdrowej rywalizacji”   
 
Pierwszy etap konkursu odbędzie się 28 września na terenie naszej szkoły. Będzie miał formę testu, który wyłoni 3 uczniów z najwyższą liczbą punktów, którzy wezmą udział w kolejnym etapie w październiku.  Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Nowy Targ  oraz Nadleśnictwo Krościenko.
Koordynatorem szkolnym jest nauczyciel geografii, biologii i przyrody.

ZAJĘCIA DODATKOWE

KULTURA OSOBISTA

JĘZYKI OBCE