Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

Rodzinnym konkursie na świąteczną ozdobę z piernika

Kategoria:
konkurs na ozdobę z piernika
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Zubrzycy Górnej zaprasza do udziału w ,, Rodzinnym konkursie na świąteczną ozdobę z piernika’’ ?⛄️⭐️
Konkurs adresowany jest do dzieci i rodziców naszej szkoły. Tematem konkursu jest ozdoba świąteczna wykonana z ciasta piernikowego. Ozdoby mogą przybierać różne kształty przedstawiające tradycyjne motywy związane ze Świętami Bożego Narodzenia. ??
1. Cele konkursu:
– kultywowanie i upowszechnienie tradycji pieczenia świątecznych pierników,
– zdobywanie wiedzy na temat wzorów, kształtów i technik zdobienia pierników,
– popularyzowanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania ozdób choinkowych,
– pobudzanie inwencji twórczej dzieci i dorosłych,
– rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności manualnych,
– pielęgnowanie zwyczaju przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia.
2.Prace zostaną ocenione i nagrodzone w następujących kategoriach:
Kategoria I – oddział przedszkolny i klasa I
Kategoria II – klasy II – III – IV
Kategoria III – klasy V- VI- VIII
3. Prace mogą być wykonane w formie płaskiej ( nie mniejszej niż 20 cm)- dzwoneczek, bałwanek, anioł itp, w formie przestrzennej – domek , choinka, latarenka itp.
4.Przy ocenie pracy brane będzie pod uwagę: oryginalność, staranność, pomysłowość, nawiązanie do symboliki, walory artystyczne i estetyczne, wkład pracy, sposób dekoracji pracy.
5. Prace oddajemy do 15 grudnia w szkole np. u wychowawcy danej klasy lub w sekretariacie. Praca musi zawierać metryczkę i informacje : imię i nazwisko ucznia, klasę, kategorię.
6.Oceny prac dokona specjalnie powołana komisja konkursowa, która dokona wyłonienia laureatów i sporządzi protokół z konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 18 grudnia .
7. Postanowienia końcowe:
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora. Prace przekazane na konkurs za zgodą rodziców będą przekazane na II Bożonarodzeniowy Kiermasz Świąteczny organizowany przez Radę Rodziców . Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
 
 
ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU ! Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Zubrzycy Górnej

Konkurs ,, Poznajmy nasze lasy i ojczystą przyrodę'' - edycja 2022/2023

Kategoria:

Poznajemy nasze lasy

24 listopada 2022 roku w 11 szkołach podstawowych z terenu Powiatów Nowotarskiego i Tatrzańskiego odbył się, prowadzony przez leśników z Nadleśnictw Krościenko i Nowy Targ  II etap Konkursu „Poznajmy nasze lasy i ojczystą przyrodę"- etap rejonowy. W tegorocznej edycji Konkursu udział wzięło 777 dzieci z 76 szkół podstawowych. Naszą szkołę  reprezentowali : Bartłomiej Kowalczyk z kl. VIII, Karolina Kott  z kl. VIII oraz Marta Sikora z kl, V. Wyłoniono 33 finalistów Konkursu. Miło nam poinformować, że do finału zakwalifikowała się uczennica klasy V Marta Sikora. Gratulujemy !!!  Wszyscy uczniowie wykazali się ogromną wiedzą na temat lasu i otaczającej nas przyrody. Brawo !!!   

 

VII Przegląd Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych „Orawski Zbyrcok"

Kategoria:

W Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce 19 i 20 listopada odbył się  VII Przegląd Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych „Orawski Zbyrcok”. Organizatorami konkursu byli: Wójt Gminy Jabłonka, Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce, Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, a współorganizatorem Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.Miło nam poinformować, że uczennice naszej szkoły brały udział w tym przeglądzie. Julia Stec -Sala uczennica kl. V oraz Amelia Stec -Sala uczennica klasy III należą do grupy śpiewaczej MAŁY OWCOK z Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce. W kategorii dziecięcych zespołow śpiewaczych grupa zajęła III miejsce. Natomiast Oliwia Kowalczyk  z kl. VI należy do Kapeli  z Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce. Kapela zajęła II miejsce w kategorii dzięcięcych kapel ludowych. Cieszymy się, że uczennice naszej szkoły rozwijają swoje zainteresowania i zdolności muzyczne. Brawo ! 

 

            sowinskifoto0063    sowinskifoto0024    

sowinskifoto0632

XLIII Konkurs Literacki im. Piotra Borowego rozstrzygnięty!

Kategoria:

23 listopada w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce został rozstrzygnięty XLIII Konkurs Literacki im. Piotra Borowego. Miło nam poinformować, że wśród laureatów konkursu znalazła się uczennica naszej szkoły Anna Świetlak z klasy VIAnia zajęła w konkursie II miejsce. Serdecznie gratulujemy!!!  Brawo ! 

 

IMG 0279

ZAJĘCIA DODATKOWE

KULTURA OSOBISTA

JĘZYKI OBCE