Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

Dofinansowanie cz.2

W ramach programu Laboratoria Przyszłości szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 60 000, 00 zł..

W 2022 roku szkoła wykorzystała pozostałą część przyznanych środków, czyli 24 000, 00 zł (tj. 40% wsparcia finansowego). Zakupiony wcześniej sprzęt uzupełniono o:

Klocki do nauki programowania VEX                                                               

Zestawy LEGO Education

Filament do drukarki

Regały oraz stoliki uczniowskie

Jedna sala lekcyjna została wyposażona w nowe regały, w których przechowywany będzie zakupiony w ramach programu sprzęt. Klocki do nauki programowania oraz zestawy klocków LEGO wykorzystywane będą w klasach I-VIII głównie w czasie zajęć rozwijających kreatywność, ale również na lekcjach techniki czy informatyki. Dzięki pozyskanym narzędziom nauczyciele będą realizować innowacje pedagogiczne.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszłości

Laboratoria przyszłości