Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

Dyrekcja

Dyrektor Szkoły  mgr Katarzyna Miąskowska