Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

Światowy Dzień Języków Obcych - 26 września

Kategoria:

 

26 września w całej Europie obchodzone jest międzynarodowe święto ustanowione z inicjatywy Rady Europy - Europejski Dzień Języków Obcych.

Z tej okazji zapraszamy uczniów klas I - VIII do udziału w konkursie szkolnym.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z OKAZJI EUROPEJSKIEGO DNIA
JĘZYKÓW OBCYCH


Z tej okazji zapraszamy uczniów klas I - VIII do udziału w konkursie szkolnym, który odbędzie się w naszej szkole w poniedziałek, od 24 do 30 września.

Organizatorzy konkursu

Nauczyciele języków obcych w Szkole Podstawowej nr 3 w Zubrzycy Górnej

Cele konkursu

- promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces
samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych;

- motywowanie uczniów do nauki języków obcych i poszerzania wiedzy o krajach
europejskich;

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;

- kreowanie postawy ciekawości otaczającego nas świata;

- rozwijanie u uczniów umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji i
korzystania ze źródeł wiedzy (np. słownik, Internet).

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas I-VIII.

Wcześniejsze zgłoszenie udziału w konkursie nie jest wymagane.

Organizacja i przebieg konkursu

Konkurs odbędzie się od 24 do 30 września 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Zubrzycy Górnej. Można wziąć w nim udział w ciągu całego dnia w terminie ustalonym przez nauczyciela języka obcego.
Termin dla klas starszych tj klas VII - VIII 24.09. Konkurencja grupowa odbędzie się na lekcji 2
Dla pozostałych klas termin będzie podany w późniejszym czasie.


Komisję konkursową stanowią wszyscy nauczyciele języków obcych w szkole.

Każdy uczeń, który poprawnie wykona zadania konkursowe otrzyma kupon na nieprzygotowanie, uprawniający do zgłoszenia jednego dodatkowego nieprzygotowania na lekcji języka obcego - j. angielskiego lub j. niemieckiego. Kupon można wykorzystać do 31 października 2021 r. Każdy kupon jest opatrzony pieczątką szkoły. Chcąc z niego skorzystać, należy okazać go i oddać nauczycielowi.
W konkurencji grupowej dla klas VII - VIII nagrodą dla najlepszego zespołu będzie kupon na Dzień bez pytania. Można go wykorzystać do 31 października 2021 r. Kupon opatrzony jest pieczątką szkoły. Chcąc z niego skorzystać, należy okazać go i oddać nauczycielowi.

Szczegółowy przebieg i zadania dla uczniów:

Wybierz dowolny kraj europejski. Z konkursu wyłączona jest Polska, Anglia i Niemcy.
Zapoznaj się z flagą wybranego kraju. Przynieś ze sobą narysowaną flagę.

Poszperaj w szafie i 27 września przyjdź do szkoły ubrany/a w barwy
wybranego kraju.

Kl. I - III: Naucz się na pamięć trzech zwrotów w języku wybranego kraju: dzień dobry, do widzenia, dziękuję. Nie jest dozwolone czytanie zwrotów z kartki.

Kl. IV - VIII: Naucz się na pamięć pięciu zwrotów w języku wybranego kraju:
dzień dobry, do widzenia, dziękuję, przepraszam, proszę. Nie jest dozwolone czytanie zwrotów z kartki.


27 września zgłoś się do dowolnego nauczyciela języka obcego, zaprezentuj swój ubiór i pochwal się znajomością powyższych zwrotów.
Odbierz swój kupon od nauczyciela. Możesz zrealizować go do 31 października 2021 r. na dowolnej lekcji języka obcego.

Dla klas VII - VIII przewidziane są różne konkurencje grupowe. Z każdej klasy podany zostanie 4-osobowy zespół, który wykaże się znajomością położenia państw na mapie na podstawie ich flag, zrobi plakat językowy i rozwiąże Quiz językowy.Ocena Jury

Nauczyciele oceniać będą:

- schludność i walory estetyczne ubioru;

- poprawność kolorów ubioru - zgodność z flagą wybranego kraju;

- pamięciowe opanowanie wskazanych wyżej zwrotów;

- płynność i poprawność językową wypowiedzi.

Praca grupowa:
- estetyka plakatu
- poprawność podpisania krajów europejskich na mapie
- poprawność rozwiązania Quizu językowego


W razie pytań dotyczących konkursu należy kontaktować się z nauczycielami języków obcych za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus. Zapraszamy do udziału !!

Witamy nowy rok szkolny 2021 / 2022 !

Kategoria:

Szkoła Podstawowa nr 29 w Częstochowie - Rozpoczęcie roku szkolnego  2020/2021

Witamy serdecznie wszystkich po wakacyjnej przerwie. 

 Jutro rozpoczynamy uroczyście nowy rok szkolny 2021/2022. Msza św. o godz. 9.00 w Kaplicy u św. Antoniego, potem spotykamy się w szkole. Oddział przedszkolny i klasa I                     ( dzieci wraz z rodzicami ) w swojej sali lekcyjnej. Pozostali uczniowie spotykają się w wyznaczonych salach z wychowawcami.  Rozpoczęcie nowego roku odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego, uczniowie i rodzice na teren szkoły wchodzą w maseczkach, dezynfekują ręce przy wejściu do szkoły oraz zachowują dystans 1,5 m. Proszę o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego oraz zasad bezpieczeństwa  związanych z trwającym jeszcze remontem. Dziękuję.
                                                                                                                       Katarzyna Miąskowska - dyrektor szkoły

ZAJĘCIA DODATKOWE

KULTURA OSOBISTA

JĘZYKI OBCE