Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

Szkoła po feriach.

Kategoria:

powrótzdj

 

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Nadal będzie można realizować praktyczną naukę zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego nadal będą się uczyć zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego.

Prosimy rodziców, uczniów i nauczycieli o zapoznanie się z treścią Wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa obowiązującej od 18.01.2021 r.  na terenie naszej placówki w trakcie trwania epidemii koronawirusa i  jej przestrzeganie. Wynika to z troski o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli.

Zachęcamy do zapoznania się :

Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa obowiązująca w SP nr 3 w Zubrzycy Górnej - 18 styczeń 2021

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych:   https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3