Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

Spotkanie z podopiecznymi Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Barka”

Kategoria:
1 grudnia w naszej szkole odbyło się integracyjne spotkanie z podopiecznymi Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Barka”?? Uczniów klas I –III odwiedziły osoby z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Spotkanie miało na celu uświadomienie uczniom problemów osób niepełnosprawnych, wzajemne zrozumienie i niwelowanie przesądów oraz stereotypów. Dzieci wspólnie uczestniczyły w zabawach ruchowych, a także podjęły się zadania artystycznego malując farbami krajobrazy zimowe. Wszystko uwieńczone zostało wspólnym poczęstunkiem i rozmowami przy stole. ❤️ Wszystkie aktywności podejmowane wspólnie przynoszą wielkie korzyści, dają motywację, radość płynącą z działania i wpływają na poprawę kontaktów społecznych.?
Dziękujemy za mile spędzony dzień i lekcje szacunku i tolerancji OREW Jabłonka❤️

Spotkanie z Barką