Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

„Kampania 19 dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży"

Kategoria:
W bieżącym roku szkolnym w listopadzie nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w akcję pn. „Kampania 19 dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży". Głównym celem tej międzynarodowej kampanii jest zwrócenie uwagi na stosowane formy przemocy wobec dzieci oraz uwrażliwienie na sytuacje krzywdzące innych i przeciwdziałanie im. Ważnym elementem „Kampanii 19 dni" były pogadanki profilaktyczne. W klasach odbyły się zajęcia, podczas których uczniowie dowiedzieli się, czym jest przemoc, jakie są formy przemocy, jak reagować na przemoc. Uczniowie wykonali plakaty, które zostały zaprezentowane na szkolnym korytarzu. W poszczególnych klasach zorganizowane były seanse filmowe dotyczące omawianej problematyki.
Na zakończenie kampanii uczniowie ubrali się na pomarańczowo. Tego dnia przeszli krótki test wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy, w szkole były rozdawane pomarańczowe baloniki oraz pomarańczowe cukierki.?
Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy. Bądź uważny, reaguj! Dlatego też kolor ten był znakiem rozpoznawczym akcji i to on symbolizował nam solidarność przeciwko wszechobecnej przemocy w każdej formie. Przypominał nam, że przemoc jest zła i należy się jej przeciwstawiać.
Wszystkim zaangażowanym w „Kampanię 19 dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży" serdecznie dziękujemy!❤️

kampania stop przemocy