Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

Spotkanie z Panem Policjantem

Kategoria:
13 października br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z młodszym aspirantem Krystianem Pracharczyk - policjantem
Komisariatu Policji w Jabłonce.?‍♂️??
Spotkania zostały podzielone na dwie prelekcje:
1. ,,Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze szkoły”- dla uczniów klas I-III.
2. ,,Cyberprzemoc w sieci i odpowiedzialność karna” oraz ,,E-papieros” - dla uczniów klas IV- VII.
Najmłodszym dzieciom Policjant przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, m.in.: o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych, o noszeniu elementów odblaskowych oraz ostrzegał przed osobami nieznajomymi, z którymi nie wolno rozmawiać.
Drugie spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas IV-VII. Policjant przybliżył temat cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Poruszył również kwestię palenia e-papierosów przez dzieci i młodzież, jako przejaw demoralizacji.

spotkanie z policjantem