Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy"

Kategoria:

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowe klasy II i III po raz pierwszy wezmą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Z kulturą mi do twarzy"? Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023 / 2024. Celem projektu jest wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele). Mamy nadzieje ze udział w projekcie pozwoli naszym uczniom rozwijać swoje zainteresowania oraz umiejętności ?

 

Z kulturą mi do twarzy