Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

Konkurs plastyczny pod hasłem "Moja ulubiona postać z bajki, baśni, bajeczki".

Kategoria:
Celem konkursu było rozbudzenie u dzieci zainteresowań czytelniczych różnorodną literaturą dziecięcą oraz propagowanie idei głośnego czytania dzieciom. Ponadto rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych u dzieci. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem gdyż ze wszystkich przedszkoli na terenie gminy Jabłonka nadesłano 88 pięknie wykonanych prac. Jury w składzie: pani dyrektor SP Jabłonka -Bory mgr Maria Pilch oraz pani dyrektor GPS w Jabłonce mgr Teresa Wójciak- Trybuła oraz wicedyrektor GPS w Jabłonce pani mgr Katarzyna Machaj-Pilch i nauczycielka plastyki pani mgr Iwona Palenik oceniały prace pod względem samodzielności wykonania i estetyki.
Mamy przyjemność ogłosić iż laureatką konkursu z naszej szkoły została Liliana Kowalczyk, która zajęła 2 miejsce?Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy ?Piękne prace konkursowe