Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

Żywa lekcja historii

Kategoria:
Dnia 10 marca w naszej szkole ponownie odbyła się żywa lekcja historii. Tym razem odwiedziła nas grupa artystyczna „Rekonstrukto”, która zaprosiła nas na pokaz historyczny pt. „Wrzesień 39”, czyli rzecz o tym jak wybuchła II wojna światowa a zniknęła II Rzeczpospolita.??
Podczas pokazu artyści omówili i zaprezentowali: sytuację międzynarodową II Rzeczypospolitej, etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim, polski mundur wojskowy, ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej, bezpieczne repliki broni, rekonstrukcje z udziałem publiczności, technikę wojskową, łączność i zaopatrzenie. Zaprezentowano także musztrę i sprzęt bojowy. Po zakończeniu przedstawienia uczniowie mogli przymierzyć elementy uzbrojenia polskiego żołnierza z września 1939 roku oraz obejrzeć z bliska repliki broni. Bez wątpienia była to największa atrakcja dla naszych uczniów.?
Pokaz przedmiotów związanych z II Wojną Światową