Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

Rodzinnym konkursie na świąteczną ozdobę z piernika

Kategoria:
konkurs na ozdobę z piernika
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Zubrzycy Górnej zaprasza do udziału w ,, Rodzinnym konkursie na świąteczną ozdobę z piernika’’ ?⛄️⭐️
Konkurs adresowany jest do dzieci i rodziców naszej szkoły. Tematem konkursu jest ozdoba świąteczna wykonana z ciasta piernikowego. Ozdoby mogą przybierać różne kształty przedstawiające tradycyjne motywy związane ze Świętami Bożego Narodzenia. ??
1. Cele konkursu:
– kultywowanie i upowszechnienie tradycji pieczenia świątecznych pierników,
– zdobywanie wiedzy na temat wzorów, kształtów i technik zdobienia pierników,
– popularyzowanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania ozdób choinkowych,
– pobudzanie inwencji twórczej dzieci i dorosłych,
– rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności manualnych,
– pielęgnowanie zwyczaju przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia.
2.Prace zostaną ocenione i nagrodzone w następujących kategoriach:
Kategoria I – oddział przedszkolny i klasa I
Kategoria II – klasy II – III – IV
Kategoria III – klasy V- VI- VIII
3. Prace mogą być wykonane w formie płaskiej ( nie mniejszej niż 20 cm)- dzwoneczek, bałwanek, anioł itp, w formie przestrzennej – domek , choinka, latarenka itp.
4.Przy ocenie pracy brane będzie pod uwagę: oryginalność, staranność, pomysłowość, nawiązanie do symboliki, walory artystyczne i estetyczne, wkład pracy, sposób dekoracji pracy.
5. Prace oddajemy do 15 grudnia w szkole np. u wychowawcy danej klasy lub w sekretariacie. Praca musi zawierać metryczkę i informacje : imię i nazwisko ucznia, klasę, kategorię.
6.Oceny prac dokona specjalnie powołana komisja konkursowa, która dokona wyłonienia laureatów i sporządzi protokół z konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 18 grudnia .
7. Postanowienia końcowe:
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora. Prace przekazane na konkurs za zgodą rodziców będą przekazane na II Bożonarodzeniowy Kiermasz Świąteczny organizowany przez Radę Rodziców . Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
 
 
ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU ! Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Zubrzycy Górnej