Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

Innowacje pedagogiczne z języka angielskiego

Kategoria:

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego ???? z wykorzystaniem ogólnopolskiego programu Insta.ling. Podstawowym założeniem programu jest zmotywowanie uczniów do systematycznej nauki słownictwa i wyrażeń oraz doskonalenia umiejętności językowych. Innowacja pedagogiczna : JĘZYK ANGIELSKI-MOJE OKNO NA ŚWIAT. ?Podstawowym założeniem innowacji jest zapoznanie uczniów z tradycjami i kulturą krajów anglojęzycznych oraz z postrzeganiem rzeczywistości z punktu widzenia rodzimych użytkowników języka angielskiego.

 

instaling logo duze