Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

Przyjaciele Zippiego

Kategoria:

Program Przyjaciele Zippiego klasa 1


Uczniowie klasy I w bieżącym roku szkolnym biorą udział w programie „Przyjaciele Zippiego” promującym zdrowie i dobre samopoczucie dzieci. Program ma na celu jak najlepsze przygotowanie dzieci do radzenia sobie z problemami i wyzwaniami, przed jakimi stają na co dzień w szkole i w domu. Dzieci, poprzez czytanie opowiadań, rozmowy, gry i zabawy, będą się uczyły rozpoznawać i wyrażać swoje uczucia, rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny, nawiązywać przyjaźnie i utrzymywać dobre relacje z innymi, a przede wszystkim, jak radzić sobie na co dzień z trudnościami i problemami. Podczas spotkań uczniowie wraz z patyczakiem Zippim oraz Lillą i Tigiem nabywać będą nowe umiejętności potrzebne do przezwyciężania trudności Program rekomendowany jest przez Ministerstwa Edukacji Narodowej.