Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

konkurs - Mikołajki 2020

Kategoria:

Pragniemy serdecznie zaprosić dzieci i młodzież do uczestnictwa w konkursie MIKOŁAJKI 2020. Choć czas pandemii krzyżuje plany wielu wydarzeń, nie chcemy odbierać dzieciom radości ze spotkania z św. Mikołajem. Głównym celem konkursu jest wskrzeszenie na nowo prawdziwej postaci św. Mikołaja. Pragniemy, by Jego obraz był ciągle żywy w sercach najmłodszych. Zachęcamy więc do ilustrowania słowem i kredką dzieł Świętego. W tym roku przeżywamy również szczególny jubileusz 100-lecia urodzin Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II. Dlatego w nadsyłanych pracach wprowadziliśmy dodatkową tematykę pt. „Jak nauka św. Jana Pawła II wpływa na nasze życie?”.

Uroczystość podsumowująca MIKOŁAJKI 2020 odbędzie się w innej niż dotychczas formie. Informacja  w tym temacie będzie przekazana  w późniejszym terminie.

                                                                                                                                    Mikolajki 2020

 

 http://jablonka.nazwa.pl/v4/downloads/Mikolaki_Regulamin.pdf 

 http://jablonka.nazwa.pl/v4/downloads/Mikolajki_Oswiadczenie.pdf