Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

Lekcja biblioteczna

Kategoria:

Klasa 1 pod Orawską Biblioteką Publiczną

Uczniowie klasy pierwszej brali udział w lekcji bibliotecznej zorganizowanej przez Orawską Bibliotekę Publiczną w Zubrzycy Górnej. Dzieci dowiedziały się najważniejszych informacji na temat tutejszej biblioteki, innych rodzajach bibliotek w Polsce, oraz o funkcjonowaniu biblioteki. Zapoznały się również z rodzajami książek występujących w bibliotece oraz czasopismami. Na koniec dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, a także zostały zachęcone do korzystania z biblioteki oraz wypożyczania książek.