Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Kategoria:

 

“Witaj, Majowa Jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie!                          
  Uczcimy ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie.                                                                                                                                                                                                    Witaj Maj, wielki Maj u Polaków błogi raj”

1620038260632

 

3 maja 1791 roku uchwalono zasadniczą ustawę rządową zwaną powszechnie Konstytucją Trzeciego Maja. Była to pierwsza w Europie, druga w świecie po Stanach Zjednoczonych konstytucja. Niosła nadzieję na ocalenie Polski. Stwarzała podstawy do wzmocnienia władzy państwowej, osłabiała samowolę magnatów. Wprowadzone przez nią zmiany w prawie polskim były ostatnią próbą ocalenia zagrożonej ojczyzny. Do dzisiaj stanowi dumę Polaków z jej osiągnięć i otoczona jest należytą czcią  oraz szacunkiem. Wszyscy żyjemy w obliczu zagrożenia pandemicznego, to jednak nie przeszkodziło nam w celebrowaniu  ŚWIĘTA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA.  Tegoroczne obchody przeniosły się  częściowo do wirtualnej przestrzeni,    a przez  to były  dla naszej społeczności szkolnej wyjątkowe. Uczniowie naszej szkoły wykonywali  na zajęciach projekty związane ze świętem Konstytucji 3 Maja, piękne flagi, orła białego, śpiewali piosenki, pieśni patriotyczne oraz mieli możliwość pogłębić swoją wiedzę na temat Konstytucji 3 Maja oglądając przygotowane prezentacje. Nauczycielom i uczniom dziękujemy za zaangażowanie. 

  1620034160802  1620033678538    1620034160818   1620034160814

     1620034160830     1620034160837      1620034160834       1620034160827

Dzień Ziemi 2021.

Kategoria:

 

 Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi lub Dzień Ziemi to święto obchodzone corocznie 22 kwietnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2009 roku z inicjatywy Boliwii, ogłoszone światu przez jej prezydenta Evo Moralesa Ayma. Niestety w tym roku będziemy celebrować ten dzień w znacznie inny sposób niż do tej pory.  Coroczne obchody Dnia Ziemi mają bardzo ważny cel - 22 kwietnia ma przypominać o tym, abyśmy dbali o środowisko i ekologię.COVID-19 sprawił, że wiele codziennych czynności przybiera niecodzienną formę. W tym czasie warto szczególnie zadbać o naszą planetę. Warto pamiętać, że troska o środowisko jest obowiązkiem każdego z nas ! Ziemia jest naszym domem, a więc powinniśmy o nią dbać.Każdy z nas jest mieszkańcem tej planety, dlatego każdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan! Dzień Ziemi jest zazwyczaj szczególnie obchodzony przez uczniów.  W tym roku uczniowie naszej szkoły również pamiętali o tym ważnym wydarzeniu . Z tej okazji wspólnie z nauczycielami uczestniczyli on-line w dyskusjach, pogadankach, oglądali prezentacje i uczestniczyli w grach edukacyjnych związanych z Dniem Ziemi. Uczniowie klasy I wykonali z tej okazji piękne prace plastyczne . 

  1619131065854  1619131347936  1619131020399  1619131508361 1619131088618

   1619131508352   1619131088624 1619131347932      1619130960211  1619131065848

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kategoria:

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego  w Zubrzycy Górnej

przedstawia Pani/Panu następujące informacje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej, Zubrzyca Górna 270, 34-484 Zubrzyca Górna.
  2. Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora pod warunkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Panią/Pana w zakresie i odpowiednio na warunkach określonych w Art. 6 RODO dla realizacji celów określonych w przepisach prawa.
  4. Udostępnione dane osobowe mogą być ujawnianie następującym kategoriom odbiorców:organy i instytucje państwowe w zakresie wykonywanych zadań na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  5. Uwzględniając obowiązki prawne ciążące na Administratorze – Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakimprzepisy prawa nakazują tj. przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających.
  6. W związku z przetwarzaniem przeze mnie Pani/Pana danymi osobowymi, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danychosobowych, prawo do sprostowania danychosobowych, prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy będę przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jejwycofaniem,prawowniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych naruszaprzepisyRODO.

Dzień Patrona Szkoły .

Kategoria:

Kazimierz III Wielki (1310-1370)- patron Szkoły Podstawowej nr 3 w Zubrzycy Górnej

Kazimierz Wielki

Król Kazimierz Wielki był ostatnim władcą z rodu Piastów, którzy rządzili Polską od czasów Mieszka I. Odziedziczył po ojcu małe królestwo, które obejmowało tylko obecną Wielkopolskę, Małopolskę, ziemię sieradzką i łeczycką. Królestwo, które otoczone było przez silniejsze i wrogo nastawione państwa: krzyżackie, branderburskie, czeskie, litewskie i od strony Rusi, zapędzające się w niszczycielskich wojnach narody tatarskie. Czasy Króla Kazimierza Wielkiego można określić jako panowanie rozumu. We wszystkich jego działaniach dominował rozsądek i opanowanie.

Więcej informacji na temat patrona naszej szkoły znajdziecie w prezentacji :

prezentacja Kazimierz Wielki.

ZAJĘCIA DODATKOWE

KULTURA OSOBISTA

JĘZYKI OBCE